МУЛТИ КУЛТИ ГРАДИНА

web-photo-1024x600.png

МУЛТИ КУЛТИ ГРАДИНА

Градско земеделие с кауза

Съ-създаване и първи стъпки на мултикултурна градска градина

Градска градина Мулти култи е отворено и демократично място за среща между българи и чужденци, което подпомага двустранния процес на интеграция чрез споделено отглеждане на ядливи и декоративни растения от целия свят, организиране на общностни и културни събития и обмен. Градината овластява мигрантите, бежанците и местната общност чрез включването им в проект за съ-създаване на мултикултурната градска градина, където място ще имат техните собствени идеи, виждания, както и в подправки, билки, зеленчуци от страните им на произход. Проучвания показват, че работата с почвата и растенията има благодатно въздействие и понижава нивата на стрес, тревожност, притеснение и в много европейски държави се прилага като лека терапия за бежанци и мигранти, които тепърва свикват с новата си страна, както и за всички, които живеят под стрес.

Градината цели още:
(1) да развие около себе си общност, активно търсеща устойчиви зелени градски решения, свързани с намаляване и оползотворяване на отпадъците, подобряване на чистотата на въздуха, облагородяване на градските пространства, създаване на градски оазиси,
(2) да създаде устойчив модел за зелена градска иновация, която може да се прилага и на други места със социална цел,
(3) да подпомага Столична община в промотирането и реализирането на нейните зелени политики,
(4) да постави София на картата на добрите европейски практики в областта на устойчивото градско развитие чрез общностно земеделие.

Идеята за градината се роди след 1-годишно сътрудничество с асоциация CasciNet в Милано по проект в мрежата TANDEM Европа „Нови корени – мигранти срещат общността чрез земеделие, изкуство и култура“, в рамките на който организирахме мултикултурен фестивал в Милано през октомври 2018 г. Вдъхновени от успеха му, искаме да създадем такава мултикултурна градина и в София, както и фестивал „Нови корени“ през септември 2019 г. За дизайн, изграждане и фасилитиране на събитията в градината Мулти култи колектив покани Илона Ангелова и арх. Никола Василев от UrbaCulture.

Градината е част от Мулти култи центъра в София (ул. Черномен 5) и е предоставена безвъзмездно от нашите партньори Caramel.bg – френска пекарна, чийто собственик е Хани Таук. Те са част от нашата общност и споделена градина. Градината предлага и конкретно зелено решение за самия Мулти култи център, където се организират кулинарни курсове, водени от чуждестранни готвачи, чиито био разградими отпадъци ще се компостират и в които ще се ползват подправки и зеленчуци, лично отгледани от общността.

Искате да се включите?
Градината е отворена за всички жители и посетители на София, българи, чужденци, млади, възрастни, представители на всички уязвими групи. Заповядайте да се грижим заедно за нея! Ако имате идея за партньорство, пишете ни! Следете фейсбук страницата на Мулти култи, както и специалната група на градината за повече информация.

Новини и развитие по проекта:

Времева рамка: Март – октомври 2019 г.
Финансиране: Столична община по програма “Социални иновации” 2019

1200px-BG_Sofia_coa-small.svg