Омраза, евроскептицизъм и гражданство: Младежката връзка

 • АВТОР(И)
  Анна Кръстева
 • ИЗДАТЕЛ
  Latvian Centre for Human Rights
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2022
 • ISBN
  978-9934-8542-8-6
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейската комисия, Програма Европа за гражданите
 • РЕЗЮМЕ

  Целите на изследването се фокусират върху анализа на дискурсите и практиките на омразата по отношение на дефиниции, европейски и национални стандарти, цели, участници, антидискриминационни политики и добри практики. Докладът проучва появата и проявите на евроскептицизма в страни с преобладаващи еврооптимистични и еврореалистични настроения. Проучването също така разглежда гражданския активизъм като ключов фактор в противодействието на дискурсите и практиките на омразата и в насърчаването на европейските ценности за зачитане на различията, свободата, равенството и човешкото достойнство.

  Тези цели бяха общи за цялото проучване на проекта "Активни европейски граждани срещу речта на омразата" и бяха приложени във всички национални доклади. Този консолидиран доклад също така въвежда сравнителна перспектива, която ще подчертае общите тенденции, както и спецификите и разликите по отношение на омразата, евроскептицизма и гражданството в два геополитически региона и шест държави, а именно три балтийски държави – Естония, Латвия и Литва – и три балкански държави – България, Хърватия и Румъния.

  Проектът се занимава с поляризирани въпроси и идентичности като омразата, от една страна, и гражданската активност срещу омразата, от друга. Изследванията демонстрират поляризирани образи: гражданските активисти смятат опонентите си за екстремисти и провокатори на омраза, докато последните се смятат за националисти и/или патриоти. Комуникативният диалогичен подход улеснява разбирането и обяснението на подобни разнопосочни образи.

  Проучването завършва с препоръки към ЕС и неговите държави-членки за борба с речта на омразата, намаляване на евроскептицизма и засилване на гражданското участие.

  Българският национален доклад е достъпен тук.

  Всички останали национални доклади са достъпни тук