SIRIUS Watch 2021: Към приобщаващо дигитално образование за деца мигранти

 • АВТОР(И)
  Томас Армалис
  Паула Мария Родригес Санчес
  Лоес ван дер Грааф
  Бистра Иванова
 • ИЗДАТЕЛ
  SIRIUS
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2021
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия
 • РЕЗЮМЕ

  Преминаването към дистанционно обучение във връзка с пандемията от COVID-19 оказа огромен натиск върху преподавателите, родителите и самите деца да се запознаят с новите образователни технологии. Въпреки действащия План за действие за дигитално образование 2021-2027 г. на ЕС, дигиталното неравенство сред учениците все още е високо. Децата мигранти често произлизат от семейства с по-нисък социално-икономически статус, имат ограничен достъп до цифрови ресурси у дома и в сравнение с местните си връстници, по-често използват компютърни и интернет технологии за образователни, отколкото за общи цели.

  SIRIUS Watch 2021 представя тенденциите и развитието на ефектите от цифровизацията в образованието върху децата мигранти както преди COVID-19, така и по време на COVID-19.

  Докладът се основава на национални изследвания и изследвания на ниво ЕС, както и на резултатите от онлайн дигиталната работилница SIRIUS. Резултатите включват ясна рамка от предизвикателства и препоръки в подкрепа на развитието на приобщаваща инфраструктура за цифрово образование за деца мигранти.

  Докладът завършва с две основни заключения:

  • Първо, увеличаването на многообразието в класните стаи и повишаването на осведомеността относно специфичните нужди и предизвикателства, пред които са изправени децата мигранти, не е довело до засилен мониторинг и събиране на данни в училищата;
  • Второ, дигитализацията на образованието трябва да се разглежда както като потенциална заплаха, така и като потенциална възможност за децата мигранти.

  На тази база са направени следните препоръки:

  • Интегриране на децата с мигрантски произход като специфична подгрупа от интереси в националните дейности за мониторинг и оценка;
  • Оценяване на текущата употреба на дигитални инструменти, използвани в класната стая и за домашна работа;
  • Признаване ролята на родителите мигранти в образователния процес.