Академичен бюлетин Бежанците: Днес и утре 06/2021

 • АВТОР(И)
  Ваня Иванова - главен редактор
  Петя Караянева - редактор
  Емилия Братанова ван Хартен - редактор
  Ива Парцалева - редактор
  Кина Събева - редактор
  Бистра Иванова - редактор
  Павел Павлович
  Бежански консултативен съвет
  Бистра Иванова
  Атанаска Тодорова
  Диана Димова
  Десислава Тодорова
  Мартина Друмева
  Гергана Урумова
  Надежда Калоферова
  Анна Великова
  Айлин Фейзуллова
 • ИЗДАТЕЛ
  Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти култи колектив и ВКБООН
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2021
 • ISBN
  2683-1120
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Столична община, Програма Кризата като възможност
 • РЕЗЮМЕ

  Първият брой за 2021 г. на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е изготвен съвместно от Българския съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив по проект „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“, и в партньорство с ВКБООН. Проектът предлага студентската практика на 14 студенти, за да придобият реален опит за работа с бежанци и мигранти чрез двумесечен или тримесечен стаж, на базата на който да публикуват кратки анализи, интервюта или по-задълбочени теренни изследвания на страниците на бюлетина.

  Първи впечатления на част от студентите са събрани в специалната секция с техни текстове. В броя за първи път се публикуват и резултатите от проучване, разкриващо митовете за и сред бежанците, осъществено от Бежанския консултативен съвет с финансиране на ВКБООН. Броят съдържа и резултати от изследването „Достъп до пазара на труда в България за граждани на трети държави“ на КНСБ. Ще научите и за историята на Фреди и Линда, които идват в България от Ирак, и кампанията на Мулти култи колектив около изгорялата им къща точно преди Коледа. В традиционната рубрика „Страни на произход“ е поместена статия, посветена на историята на древен Ирак. А рубриката „Думата имат практиците“ споделя експертизата на колегите на терен в Харманли чрез работата на фондация „Мисия Криле“. Рубриката „Правен консултант“ този път се фокусира върху алтернативите на имиграционното задържане, като анализира дадените от закона съответни мерки и възможността за реалното им приложение. Добрата практика от Европа в академичната сфера този път идва от Дъблин и разказва за магистърската програма „Интеграция на бежанци“ на Дъблинския градски университет. Преход към студентската секция е разказът на стажантка, която е част от практиката на ВКБООН, организирана за втора година за студенти „Арабисти“. Студентската секция включва две интервюта с експерти, едно с преподавател и един разказ по лична история.