Цената на страха: Нагласи към бежанците и мигрантите в България

 • АВТОР(И)
  Ваня Иванова
 • ИЗДАТЕЛ
  Институт за обществени работи
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2018
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия, Програма Европа за гражданите
 • РЕЗЮМЕ

  Проучването е първата стъпка от проекта „Овластяване на общностите в Европа“, наречена „Дайте ми глас“. Целта е да бъдат събрани гласовете на млади хора от определени общности, за да бъде изследвано възникването на речта на омразата и пропагандата на плодородна почва от икономически страхове и страхове за сигурността.

  Интервютата са проведени в три фокус групи в три различни региона в България – Белене, Харманли и София, в периода юни-юли 2017 г. В една от трите локации, Белене (24 юни 2017 г.),  няма бежанско население към момента на изследването, а в другите две – Харманли (29 юни 2017 г.) и София (8 юли 2017 г.), има. Всички те са избрани поради конкретни причини, свързани с темата миграция/бежанци.

  Проучването показва, че младите хора в трите населени места имат повече аргументи в съответствие с общите изразени страхове и доста по-слаби аргументи в подкрепа на бежанците (човешки подход). Прагматичният подход се разглежда и като един от начините за справяне с бежанската ситуация. Публичните дебати, основани на факти, се възприемат като възможност за влияние и дори промяна на по-негативни мнения. Срещите на живо се оказват най-прекия начин за промяна на мнението, тъй като младите хора, които са имали шанса да общуват, говорят и работят с бежанци, са тези, които имат най-положителни аргументи.