България, ЕС и бежанската криза

 • АВТОР(И)
  Звезда Ванкова
  Валерия Иларева
  Димитър Бечев
 • ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
 • ИЗДАТЕЛ
  Институт за европейски политики
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2017
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Фондация Комунитас
 • РЕЗЮМЕ

  Поради географското положение на България като външна граница на Европейския съюз (ЕС) "бежанската криза" е основен вътрешнополитически въпрос в страната. Към септември 2016 г. 61% от гражданите възприемат миграцията като най-сериозната външна заплаха срещу националната сигурност. Заплахата от чужденците се използва не само от националистическите формации и крайната десница, а също така и от основните партии, включително и тези със заявени ляво-центристки позиции. Политическата (зло)употреба с бежанците и търсещите закрила насажда атмосфера на нетърпимост в българското общество.

  Докладът "България, ЕС и бежанската криза: Как да подобрим политиката на предоставяне на международна закрила и интеграция на бежанците?" анализира политиките по предоставяне на международна закрила и интеграция на бежанци в България в контекста на европейските правни и финансови инструменти. Първата част на доклада представя правните задължения на страните членки на ЕС и финансовите инструменти, с които Брюксел подпомага тяхното изпълнение. Втората част е насочена към България, като анализира темата за търсещите закрила, с оглед на националната правна рамка и политики. Докладът завършва с препоръки за преодоляването на сериозните проблеми в тази област в България, вземайки предвид европейския контекст.

  Авторите очертават списък с препоръчителни реформи в държавните институции: да бъде приета нова наредба в най-кратки срокове, да бъдат преосмислени приоритетите при кандидатстване за финансиране от ЕС, да се формира държавен орган, отговорен за интеграцията на бежанци, да се провеждат широки информационни кампании и консултации с местните власти и гражданите, да бъдат преустановени незаконните практики по границите.